Balbina Malagaland*PL

 

Imię: Balbina Malagaland*PL
Urodziny: 26 pażdziernik  2019 rok
Kolor: n 24

Matka: Bagira  Ale Koty*Pl  Ben n 24

Ojciec: Palnihills Maddox  Ben n 24

8047 Niedobór kinazy pirogronianowej (PK)
wynik badania nr: 2102-W-10758
Niedobór kinazy pirogronianowej (PK)
Wynik: Genotyp: N/N (wolny)

8117 Postępujący zanik siatkówki (rdAc-PRA)
wynik badania nr: 2102-W-10758
Postępujący zanik siatkówki (PRA) rdAc-PRA
Wynik: Genotyp N/N

8331 b-PRA (koty bengalskie)*
wynik badania nr: 2102-W-10758
Postępujący zanik siatkówki (PRA-b)
Wynik: Genotyp: N/N

balbina