Bondi Wawelski Kot *PL

Badania:

FIV – Negativ

FELV – Negativ

HCM gen – test  – N/N

Bondi1Bondi2bondiwystawa Bondi1BondiDSCF9625