Gaye Wawelski Kot

Imię: Gaye Wawelski Kot*Pl
Urodziny: 21 Czerwiec 2021 rok
Kolor: Czarny szylkret  klasycznie pręgowany z białym ( MCO f 09  22 )