Edwardo VI Gisza*Pl

Imię: Edwardo VI Gisza*PL
Urodziny: 19 styczeń  2020 rok
Kolor: n 24

Matka: Pantherheart Jamelka Ben n 24

Ojciec: Ambersands Sony Ben n 24

8047 Niedobór kinazy pirogronianowej (PK)
wynik badania nr: 2102-W-10756
Niedobór kinazy pirogronianowej (PK)
Wynik: Genotyp: N/N (wolny)

8117 Postępujący zanik siatkówki (rdAc-PRA)
wynik badania nr:2102-W-10756
Postępujący zanik siatkówki (PRA) rdAc-PRA
Wynik: Genotyp N/N

8331 b-PRA (koty bengalskie)*
wynik badania nr: 2102-W-10756
Postępujący zanik siatkówki (PRA-b)
Wynik: Genotyp: N/N

edwardo